Den Otter Den Otter

Inschrijven als zoeker

Inschrijven als zoeker is geheel vrijblijvend. De gegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt om u als zoeker naar een recreatiebedrijf zo gericht mogelijk te informeren. Kunt u daarom het formulier zo volledig invullen en zoveel mogelijk eisen en wensen kenbaar maken? Zoekers worden geïnformeerd over de bedrijven, waarvoor Den Otter een bemiddelingsopdracht heeft en bedrijven die door anderen worden aangeboden en Den Otter daarvan op de hoogte brengen. Als bedrijven door anderen worden aangeboden, dan is Den Otter graag bereid u te ondersteunen bij de aankoop van het bedrijf.

Den Otter duikt er voor u in.

Als u liever mondeling te woord wordt gestaan klik dan hier voor contactgegevens.Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer vast:
Telefoonnummer mobiel:
Emailadres: *

Wat voor soort bedrijf zoekt u?

Welke eisen stelt u aan de omvang en voorzieningen?

Welke eisen stelt u aan de omgeving en ligging?

De ervaring leert dat de financiering van de aankoop uitsluitend mogelijk is als er een substantieel deel aan eigen vermogen wordt ingebracht of er voldoende aanvullende zekerheden gesteld kunnen worden. Iedere koper stelt ook eigen eisen van de maximale financiering voor de aankoop. Om zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden is de volgende informatie daarom van belang:

Eigen vermogen:
Eventueel aanvullende zekerheden:
Totale investering:

terug