Mediation

Na een zorgvuldig doorlopen proces heeft u een overeenkomst gesloten. In de praktijk blijken de gemaakte afspraken niet uitvoerbaar of de afspraken zijn toch niet helemaal duidelijk. Er dreigt een conflict te ontstaan of er is al een conflict tussen partijen. U kunt het conflict aan een rechter voorleggen. Dit kost veel tijd en geld en de uitkomst is onzeker.

Een andere mogelijkheid is mediaton. Onder leiding van mediation werken wij aan een oplossing van het conflict, dat door iedereen gedragen wordt. U houdt op deze manier controle over het conflict en de beslist zelf over uitkomst. Als accredited RICS Civil Commercial Mediator begeleid ik op professionele wijze en volledig onafhankelijk het proces.

Den Otter duikt er voor u in!